Arabulucuğun Yararları Nelerdir?

/ Arabuluculuk

ARABULUCULUK SİZE NE FAYDA SAĞLAR?

 • Taraflararası iletişimi kolaylaştıran, bağımsız ve tarafsız, üçüncü bir kişi nezdinde müzakere edilerek çözümlenmeye çalışıldığı bir süreçtir.
 • Gerek mahkeme dışı gerekse mahkeme aşamasında, uyuşmazlığın Tarafların etkin katılımıyla çözülmesini sağlayan etkili bir çözüm yöntemidir. Kontrol ve karar taraflardadır.
  Anlaşmazlıkların dava aşamasına göre çok daha kısa sürede ve ekonomik bir biçimde çözümlenmesine hizmet eder.
 • Yargılamadan daha esnektir. Taraflar, yargılamada uyulması gereken prosedüre (usul kuralları) tabi olmadıkları için özel çözümler ve yaratıcı sonuçlar çerçevesinde uzlaşma sağlayabilirler. Mahkeme tek bir karar verebilecekken, arabuluculuk her bir tarafın memnuniyetini sağlayabilecek çözüm seçenekleri ve esnekliği sunar.
 • Arabuluculukta her iki taraf birden kazanır. Sürecin Kaybedeni Yoktur.
 • Tarafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen iradi bir müessesedir. Taraflar veya taraflardan biri görüşmelere devam etmek istemez ise; arabuluculuk sona erse de, tarafların diğer hukuki yollara başvurma hakları daima saklıdır.
 • Tamamen gizlilik ilkesi dahilinde yürütülen bir süreçtir. Arabuluculuk sürecinde ileri sürülen görüşler, önerilen teklifler, sunulan belgeler, ikrarlar ve kabuller gizlidir ve hiç kimse ile paylaşılamaz. Tarafların bu süreç için hazırlayıp sundukları bilgi ve belgeler, tüm katılımcılar için sıkı surette gizliliğe tabidir. İleride olası bir mahkeme sürecinde delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi taraflar arabulucudan tanıklık etmesini de isteyemezler. Bu sayede taraflar korkusuzca ve özgürce fikirlerini ortaya koyarak ortak bir çözüm arayabilirler.
 • Arabuluculukta taraflar iletişimi sürdürdüklerinden isteklerine uygun ortak bir çözüm bulma şansları yüksektir.
 • Arabuluculuk hızlı çözüm sağlar. Usul veya delil kurallarına bağlı olmadığı için resmi prosedürler söz konusu değildir . Duruma göre ortalama bir saat ile bir haftalık sürelerde bir çözüme ulaşmak mümkündür.
 • Harç, gider avansı ve diğer dava masraflarının olmaması nedeniyle ekonomiktir.
 • Arabuluculukta sürecin kontrolü taraflarda olup, sadece tarafların onayladıkları konularda anlaşma yapılır.
 • Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebileceği gibi, istemedikleri bir anlaşmayı imzalamaya zorlanamaz.
 • Ayrıca arabuluculuk ile yapılan anlaşmalar, nispi damga vergisinden muaf olması sebebiyle avantaj sağlar.

 

EKONOMİK VE HIZLIDIR
Uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmek istenmesi halinde ; davaların çok uzun sürede sonuçlanmaması , zaman kayıpları ve mahkeme masrafları ile karşı karşıya kalırız; oysa arabuluculuk mahkeme süreci ile kıyaslandığında çok daha hızlı ve ucuzdur. Arabuluculuk süreci daha kısa sürede sonuçlandığı için, taraflar da menfaatlerine çok daha kısa sürede kavuşmaktadırlar.

GİZLİDİR
Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk gizlilik esasına dayalıdır Arabuluculuk faaliyeti esnasındaki bilgi ve belgeler, mahkemede delil olarak kullanılamaz. Gizlilik ilkesi, ticari itibar ve aile mahremiyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Mahkeme sürecinde, açıklanmak zorunda kalınan bilgiler ve dosyaya sunulan belgeler, tarafların mahremiyetlerine zarar vermekte, utanç duyulabilecek durumlar yaşanabilmekte yada ticari sırların ifşası ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Arabuluculuk süreci ise, tüm bu sorunları tamamıyla ortadan kaldırır.

İRADİLİK-İSTEĞE BAĞLILIK ESASTIR
Taraflar istedikleri arabulucuyu seçme hakkına sahiptirler. Taraflar, hiçbir baskı altında olmaksızın uzlaşmaya veya uzlaşmamaya ve hangi şartlara uyacaklarına kendileri karar verirler. Süreç, tarafların kontrolunda olduğu için, çözüme ulaşmadıkları taktirde haklarını kaybetmeksizin, diledikleri zaman arabuluculuk faaliyetinden çekilebilirler, arabuluculuk faaliyetini sonlandırabilirler. Bunun yanı sıra taraflar, görülmekte olan bir dava esnasında da, hakim huzurunda karşı tarafı arabulucuya davet edebilirler. Bu surette, hukuki süreler korunarak, arabuluculuk sürecine devam edilebilir. Bu halde de taraflar, her zaman arabuluculuk sürecini sonlandırıp mahkeme sürecini devam ettirme hakkına sahiptirler.

KAZAN KAZAN İLKESİ HAKİMDİR
Uyuşmazlıklarını arabuluculuk vasıtası ile çözen tarafların, sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder. Arabuluculuk sürecinde, taraflar düşmanca tavır sergilemek yerine, kendi menfaatleri için en iyi anlaşmayı yapmaya odaklandıklarından, çözüme yönelik davranışlar sergilemektedirler.

Uyuşmazlığını mahkemeye taşıyan ve çözümü bu şekilde arayan taraflar, mahkemenin verdiği karar karşısında (bazı taleplerinin reddedilmesi, istedikleri tazminat miktarının düşük kalması, alacağın geç tahsil edilmesi yada hiç edilemeyecek olması ihtimalleri karşısında vs.) davayı kazanmış duygusunu yaşayamaz. Oysa, uyuşmazlığını arabuluculuk vasıtasıyla çözmeye çalışan taraflar, karşılıklı olarak kendilerini ifade edip, menfaatlerini açıklayıp, duygularını da paylaşabilecekledir. Bu durum taraflar için dava sürecinde yaşayamayacakları bir psikolojik kazanç sağlamaktadır. Taraflar, kendileri için en iyi menfaati, sonucu, yasalara aykırı olmamak kaydıyla sınırsız şekilde ve çözümde bulabilirler.

GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYAN ARABULUCULUK TUTANAĞI MAHKEME KARARI HÜKMÜNDEDİR
Taraflar uyuşmazlıklarını arabuluculuk vasıtası ile çözüme ulaştırıp, bu durum usulüne uygun bir tutanakla zapt altına alındığında, bu anlaşma metni icra edilebilirlik şerhi verdirilmek kaydıyla mahkeme hükmü yerine geçmektedir. Taraflar, aynı mahkeme kararında olduğu gibi, arabuluculuk tutanağındaki anlaşma hükümlerine uymak yükümlülüğündedir.