Arabuluculuk Nedir?

/ Arabuluculuk

ARABULUCULUK NEDİR?

07/06/2012 tarihli ve 6352 sayılı Arabuluculuk Kanunu, yönetmeliği ve ilgili etik kuralların 2013 yılı itibariyle yürürlüğe girmesiyle ülkemizde arabuluculuk kurumu yasal, mahkeme hükmü yerine geçen uyuşmazlık çözüm yöntemi niteliğini kazanmıştır.

Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişi tarafından sürdürülen anlaşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile hukuk sistemimize dahil olmuştur.

Arabuluculuk ile imzalanan anlaşmalar mahkemeden icra edilebilirlik kararı almak suretiyle ilam niteliğindedir.

Arabuluculuğun en önemli özellikleri; ihtiyari, bağlayıcı olmayan, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir prosedür olmasıdır.

Taraflar, arabuluculuk sürecini ilk toplantının ardından diledikleri herhangi bir anda sonlandırabilirler. Bu süreç içerisinde taraflara herhangi bir karar dayatılamayacağı gibi, taraflar müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıp varmamaya da serbestçe karar verebilirler.

Gizlilik prensibi dolayısıyla taraflar, bu süreç içerisinde gündeme gelen çözüm seçeneklerinin bu süreç haricinde hiç bir etkisinin olmayacağının güvencesi altındadırlar. Tarafların çıkarlarını gözeten bir yöntem olması nedeniyle, varılacak sonuçta sadece hukuk kuralları değil aynı zamanda tarafların finansal, ticari ve kişisel çıkarları da dikkate alınır.

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU
YÖNETMELİĞİ