Arabuluculuk Süreci nedir?

/ Arabuluculuk

Arabuluculuk Süreci nedir?

Arabuluculuk süreci iki biçimde işler.
Arabuluculuk süreci iki biçimde işler. Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı, mahkemeye gitmeden bir arabulucu eşliğinde çözmeye karar verebilirler. Ya da tarafların uyuşmazlığa ilişkin bir davası sürer- ken mahkeme de, taraflara arabuluculuk yöntemini önerebilir. Taraflar, iş hukuku, ticari, tüketici, kira, aile, fikri ve sınaî uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler.

Eğer yaşadığınız bir uyuşmazlığınız ve bu konuda danışabileceğiniz bir avukatınız var ise, avukatınızdan da arabuluculuk yöntemi konusunda size bilgi vermesini isteyebilirsiniz.