Arabuluculuk Ücreti?

/ Arabuluculuk

Arabuluculuk hizmetleri ücrete tabiidir. Bu ücret uyuşmazlığın konusuna, görev yapan arabulucu sayısına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda bedele göre değişmektedir.
Arabuluculuk sürecinde uygulanan asgari ücret tarifesi ile ilgili bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

Asgari Ücret Tarifesi

Asgari Ücret
Ek Tarife